Pożar w pobliżu stacji Janów

Jak informuje Państwowa Agencja Zarządzania Strefą Zamkniętą 15 lipca w godzinach popołudniowych w bliskim sąsiedztwie stacji Janów zaalarmowano o pojawieniu się ognia. 

Główne ogniska pożaru pojawiły się w trzech miejscach na obszarze 10 kilometrowej strefy, pomiędzy stacją Janów a Czerwonym Lasem. Z powodu niekorzystnej sytuacji atmosferycznej (silne podmuchy wiatru) akcja gaśnicza była utrudniona a pożar rozprzestrzeniał się w wielu kierunkach w zależności od siły i kierunku wiatru. Od pojawienia się ognia 15 lipca ok. godziny 16:25 do 17 lipca ok. godziny 12:00, kiedy to pożar udało się opanować objął on swoim zasięgiem obszar 5,4 km2.

Obaszar objęty pożarem na dzień 17.07 godzinie 12:00Obszar objęty pożarem na dzień 17.07 godzina 12:00 (Fot.dazv.gov.ua)

Według informacji Czarnobylskiego Centrum Radiologicznego "Ekocentr" sytuacja radiacyjna na obszarze Strefy jest pod stałą kontrolą i nie ma powodu do obaw. Analizowane są tam dane z automatycznego systemu kontroli radiacyjnej (ASKR) które spływają do centrum w trybie całodobowym co dwie godziny (w sytuacjach alarmowych co dwie minuty). Stacje ASKR prowadzą pomiar promieniowania tła w 39 miejscach na terenie Strefy (część z nich oznaczona jest na powyższej mapie). W pobliżu obszaru objętego ogniem znajdują się cztery stacje pomiarowe (Janów, Czystogłówka, Kopaczi oraz Burakówka). Ponadto w celu zebrania dokładniejszych danych w teren zostały wysłane mobilne grupy operacyjne Czarnobylskiego Centrum Radiologicznego wyposażone w urządzenia monitorujące stan promieniowania oraz dozymetry. 

Dane zebrane z czterech najbliżej położonych stacji pomiarowych ASKR pokazują że poziom promieniowania tła w sąsiedztwie pożaru nie zwiększył się znacząco a poziomy referencyjne nie zostały przekroczone.

Data Nazwa stacji pomiarowej EDR (nSv/rok)

Poziom referencyjny

(nSv/rok)

najniższa średnia maksymalna
15.07 - 17.07 Janów 740 778 810 1700
17.07 - 18.07 740 787 822
15.07 - 17.07 Czystogłówka 948 995 1032 2300
17.07 - 18.07 958 998 1056
15.07 - 17.07 Kopaczi 758 790 824 1900
17.07 - 18.07 758 795 830
15.07 - 17.07 Burakówka 3056 3108 3176 7500
17.07 - 18.07 3072 3130 3200

fire2Główne kierunki rozprzestrzenia się wtórnego skażenia radioaktywnego na skutek pożaru (Fot.dazv.gov.ua)

Według prognoz metrologicznych 16 lipca kierunek wiatru, a tym samym kierunek rozprzestrzeniania się wtórnego skażenia powstałego w wyniku pożaru pokrył się z kierunkiem rozprzestrzeniania się pierwotnego skażenia w końcu kwietnia 1986 roku.

17.17. Ogień  pobliżu stacji janów 17.07 okolice stacji Janów (Fot.dazv.gov.ua)

Zebrane dane promieniowania tła przez mobilne grupy operacyjne Czarnobylskiego Centrum Radiologicznego wykazały że 15 lipca ok. godz. 18:00 zawartość izotopu 137Cs w powietrzu w pobliżu linii ognia wynosiła 2,0 x 10-2 Bq/m3, tym samym przekraczając dwukrotnie obowiązujące normy na tym obszarze. Pobrane próbki powietrza w odległości 1 m od powierzchni gruntu wykazywały promieniowanie rzędu 1,9 mSv/h.

16 lipca ok. godz. 18:00 zawartość izotopu 137Cs w powietrzu w pobliżu linii ognia wzrosła do 4,0 x 10-1 Bq/m3, przekraczając normy czterdziestokrotne i wynosiła 9,6 mSv/h. 

17 lipca ok. godz. 18:00 zawartość izotopu 137Cs w powietrzu w pobliżu linii ognia zmalała dodo 2,1 x 10-1 Bq/m3, a promieniowanie tła wynosiło 6,5 mSv/h.

Wysoki poziom zanieczyszczenia radionuklidem tego obszaru spowodowany jest tym że ten rejon charakteryzuje się wysoką gęstością zanieczyszczenia gleby radionuklidów (centralnie zachodni szlak opadu).

Nr. pkt. pom. Miejsce pobranie próbek Data Obj. akty. prom. 137Cs (Bq/m3) Poziom normalny Przekroczenie wartości normalnych
1 W pobliżu stacji Janów 15.07.2016 2,0 x 10-2 1,0 × 10-2 2
2 16.07.2016 4,0 x 10-1 40
3 17.07.2016 2,1 x 10-1 20
4 W pobliżu wsi Czystogłówka 17.07.2016 7,1 x 10-2 7

Odczyty ze wszystkich 39 stacji pomiarowych ASKR w raz z ich lokalizacją przedstawiono poniżej. W żadnej ze stacji nie odnotowano przekroczenia poziomów referencyjnych.

Nr. pkt. pom. Nazwa punktu pomiarowego EDR (nSv/rok)

Poziomy referencyjne

(nSv/rok)

najniższa średnia najwyższa
1. Budynek administracyjno-socjalny nr 1 594 622 654 1400
2. Chłodząca pompa kondensacyjna nr 2 8640 9392 9984 21000
3. Stacja wysokoprężnych agr. prądotwórczych nr 2 12672 12996 13344 29000
4. Magazyn odpadów stałych i płynnych 7392 7947 8864 18400
5. Magazyn zużytego paliwa jądrowego nr 1 3776 4162 4528 9200
6. Magazyn zużytego paliwa jądrowego nr 2 246 261 279 550
7. Kompleks Przemysłowy "Wektor" 126 138 154 270
8. Dąbrowa 304 322 343 700
9. Wilcha (dane niedostępne z przyczyn tech.) - - - 470
10. Grobla nr 3 342 370 407 800
11. Iłownica 153 176 196 380
12. Ilińce 108 126 162 260
13. DSP "RUZOD" 160 177 191 370
14. Kupowate 92 108 136 220
15. Rurociąg 436 457 477 1100
16. Paryszew 102 119 133 250
17. Jednostka przyzakładowej straży pożarnej 1984 2054 2160 4800
18. Sławutycz 120 193 312 300
19. Janów 716 784 822 1700
20. Usow 1428 1551 1616 3600
21. Krasne 842 889 936 2000
22. Korogod 108 125 173 260
23. Pkt. składowania odpadów rad. "Burakówka" 550 578 600 1100
24. Ditiatki 102 113 136 220
25. Krzywa Góra - - - 1200
26. Poliklinika 238 251 266 550
27. Stare Szepielicze 321 338 359 740
28. Czarnobyl-2 357 384 411 840
29. Rozdzielnia stacji elektroenergetycznej 750 kV 1756 1863 1992 4500
30. Przepompownia nadbrzeżna nr 3 2096 2188 2272 5000
31. Prypeć 570 646 690 1500
32. Beniówka 250 271 296 600
33. Czystogłówka 956 996 1056 2300
34. Kopaczi 746 796 830 1900
35. Burakówka 2904 3109 3200 7500
36. Starosilla 202 219 242 460
37. Maszewo 948 994 1068 2200
38. Zimowiszcze 916 951 986 2100
39. Magazyn ropy naftowej 5760 5998 6176 13500

Dokładna lokalizacja stacji pomiarowych ASKR na terenie Strefy Wykluczenia:

W gaszeniu pożaru brały 33 zastępy straży pożarnej, 155 strażaków w tym:
- Jednostki straży pożarnej z obwodu kijowskiego (81 osób i 17 pojazdów),
- Jednostki gaśnicze  kompleksu leśnego „Puszcza Czarnobylska” (19 osób i 5 pojazdów),
- Trzy samoloty gaśnicze samoloty An-32P
- Śmigłowiec Mi-8

Nadal nie wiadomo co było bezpośrednią przyczyną pożaru, najprawdopodobniej jednak ogień powstał w sposób naturalny zważywszy na fakt fali wysokich temperatur występujących na ty obszarze.

Źródło: dazv.go.ua

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Twój komentarz przed opublikowaniem musi zostać zaakceptowany przez moderatora.
  • Brak komentarzy