Zadymienie w bloku nr III

Według informacji wydziału bezpieczeństwa radiologicznego PPS Czarnobylska Elektrownia Jądrowa, 13 czerwca 2017 roku o godzinie 14:55 odnotowano znaczne zadymienie w pomieszczeniach nr 513/1 oraz 509/1 na poziomie 19.5 bloku energetycznego nr III.

Half-Life: od Czarnobyla do Fukushimy

Arkadiusz Podniesiński fotograf i filmowiec który od 2008 roku regularnie odwiedza Czarnobylską Strefę Wykluczenia, czego efektem było powstanie dwóch filmów dokumentalnych „Alone in the Zone” (2011 i 2013) nie zaprzestał swojej aktywności i w najbliższym czasie planuje wydać album fotograficzny zatytułowany "Half-Life: od Czarnobyla do Fukushimy" który podsumowuje rezultat jego wieloletniej pracy jako fotografa w dwóch radioaktywnych strefach: Czarnobyla i Fukushimy.