Wizyta ministra środowiska Ukrainy

24 października Czarnobylską Strefę Wykluczenia z wizytą roboczą odwiedził minister ekologi i zasobów naturalnych Ukrainy, Ostap Semerak.

Magazyn wypalonego paliwa jądrowego nr 2Magazyn wypalonego paliwa jądrowego nr 2chnpp.gov.ua

Pierwszym obiektem który odwiedził minister był magazyn wypalonego paliwa jądrowego nr 2 (ukr. СВЯП-2, ros. ХОЯТ-2, ang. ISF-2). Magazyn przygotowany jest do odbioru, przygotowania do przechowywania oraz magazynowania wypalonego paliwa jądrowego z Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Podczas trwania wizyty przedstawiciele kierownictwa elektrowni oraz generalnego wykonawcy inwestycji zapoznali ministra z postępami w budowie obiektu oraz z planowanymi przyszłymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia magazynu. Wizyta ministra zbiegła się z rozpoczęciem pierwszych próbnych testów obiektu.

Maszynownia bloku energetycznego nr IMaszynownia bloku energetycznego nr Ichnpp.gov.ua

Następnie delegacja odwiedziła maszynownię bloku energetycznego nr I, gdzie trwają pracę przygotowawcze do utworzenia magazynu materiałów radioaktywnych (SRW). 

Igor Gramotkin, dyrektor generalny PPS Czarnobylska Elektrownia JądrowaIgor Gramotkin, dyrektor generalny PPS Czarnobylska Elektrownia Jądrowachnpp.gov.ua

Wypalone paliwo jądrowe to nie tylko niepożądane odpady radioaktywne, wbrew przeciwnie to surowce strategiczne, które mam nadzieję nasi potomkowie będą mogli wykorzystać w reaktorach atomowych przyszłej generacji. Oczywiście do tego czasu będą one przechowywane w bezpiecznych dla środowiska warunkach jakie gwarantuje nowo budowany magazyn wypalonego paliwa jądrowego nr 2.
Igor Gramotkin, dyrektor generalny PPS Czarnobylska Elektrownia Jądrowa

Ostap Semerak, minister ekologi i zasobów naturalnych UkrainyOstap Semerak, minister ekologi i zasobów naturalnych Ukrainychnpp.gov.ua

Staramy się postrzegać Czarnobylską Strefę Wykluczenia nie jako obszar dotknięty skutkami katastrofy jądrowej ale jako obszar zmian i rozwoju. Budowa nowego magazynu wypalonego paliwa jądrowego jest ważna, ponieważ umożliwia bezpieczne przechowywanie wypalonego paliwa z pobliskiej elektrowni przez ponad sto lat, a zatem możliwość dalszego rozwoju Strefy Czarnobylskiej w przyszłości.
Minister ekologi i zasobów naturalnych Ukrainy, Ostap Semerak.

Na koniec wizyty minister wraz z szefem Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia oraz dyrektorem generalnym Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, na małej konferencji prasowej odpowiedzieli na pytania przedstawicieli ukraińskich mediów.