Z archiwum Ludmyły Metelowej

Unikatowa i imponująca kolekcja kilkunastu zdjęć pochodzących najprawdopodobniej z połowy 1976 roku z terenu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz miasta Prypeć z prywatnego archiwum byłego mieszkańca Prypeci - Ludmyły Metelowej.

W 1987 roku po raz kolejny wśród dokumentów i pamiątek rodzinnych natrafiłam na zwiniętą w rulon taśmę filmową. Będąc wówczas ciekawa co się na niej znajduję w końcu zapytałam swoją mamę "Co to za taśma?". Odpowiedziała że kiedy jeszcze mieszkali w Prypeci jeden z jej przyjaciół przez blisko cały dzień robił zdjęcia elektrowni i miasta. Kiedy wróciliśmy do domu a taśma się skończyła wyjął ją z aparatu i dał ją mnie. Nienaruszony film przeleżał w szufladzie przez blisko 10 lat aż w końcu wzbudził we mnie zainteresowanie. Kilka dni później mogłam oglądać 35 w pełni kolorowych zdjęć przedstawiających elektrownię i miasto w połowie lat 70-tych. Nie wiem komu za to podziękować ale jest to naprawdę bezcenny prezent.
Ludmyła Metelowa

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa im. W. I. Lenina

W środku kadru widoczny komin wentylacyjny bloków energetycznych nr I i II. Po prawej budynek główny reaktora i maszynownia bloku energetycznego nr I w trakcie prac budowlanych.

Widok na elektrownię strony zachodniej. W oddali (po prawej) budowa hali wysokoprężnych agregatów prądotwórczych diesla.

Na budynku (w prawej części kadru) znajduje się slogan propagandowy „Rieszenija XXV sjezda KPSS — w żyzn!” (pol. „Decyzje XXV Zjazdu KPZR — wdrażamy!”). Nawiązuje on do XXV Zjazd KPZR który odbył się w dniach od 24 lutego do 5 marca 1976 roku i który zakładał oddanie pierwszego etapu elektrowni (dwóch bloków energetycznych do końca 1979 roku) w czasie trwania dziesiątej pięciolatki (1976-1980). Postawione założenie zostało wypełnione 5 października 1979 roku.

Budowa napowietrznej rozdzielni 330 kV.

Budynek reaktora bloku energetycznego nr I od strony zachodniej.

Na pierwszym planie budowa zewnętrznych stacji transformatorowych, w tle budynek maszynowni

Po lewej fragment maszynowni bloku energetycznego nr I. Częściowo widoczny obiekt po prawej to budynek administracyjno-socjalny nr 1 (АБК-1; ros.Административно-бытовой корпус № 1.). W środku kadru budynek hali sprężarek.

Po lewej budynek nadbrzeżnych stacji pomp nr 1 i nr 2. Pośrodku rurociąg przechodzący przez kanał wlotowy wody chłodzącej

Inne ujęcie. W tle napowietrzna rozdzielnia 330 kV.

Napowietrzna rozdzielnia 330 kV

Napowietrzna rozdzielnia 330 kV. W środku kadru jeden z pracowników, N. Gricenko.

Rodzice Ludmyły Metelowej na terenie napowietrznej rozdzielni 330 kV.

Rodzice Ludmyły Metelowej na terenie napowietrznej rozdzielni 330 kV.

Tatjana Metelowa, matka Ludmyły. W tle budynek rozdzielni elektrycznej.

Tatjana Metelowa na terenie napowietrznej rozdzielni 330 kV.

Prypeć

Nie byłoby w tych zdjęciach nic nadzwyczajnego, bo w Internecie można znaleźć naprawdę dużo zdjęć z samej Prypeci jak i elektrowni gdyby nie to że są one w pełni kolorowe i co najważniejsze z połowy lat 70-tych, gdzie zdecydowana większość zdjęć z tego okresu jest czarno-biała. Pierwsze kolorowe fotografie przedstawiają okres tuż przed awarią, czyli lata 80-te.
Ludmyła Metelowa

Prypeć. Główna arteria miasta - Prospekt (Aleja) W. I. Lenina.

Prypeć. Ulica Przyjaźń Narodów. Po lewej sklep „Uniwermag”.

Sklep „Uniwermag” przy ul. Przyjaźni narodów 5a. Wybudowany w pierwszej połowie lat 70-tych w bliskim sąsiedztwie hoteli pracowniczych, obok sklepu „Berizka” (Brzózka) był jednym z pierwszych sklepów mieście.

Prypeć. Ulica Entuzjastów. Po prawej budynki hoteli pracowniczych nr 3 oraz nr 4. Przed nimi sklep z artykułami spożywczymi „Switlaczok” („Świetlik”). Po lewej fragment budynku dworca autobusowego „Prypeć”.

Prypeć, ul. Przyjaźni Narodów. Budynki hoteli pracowniczych: nr 3 (po lewej) oraz nr 4 (po prawej z namalowana na fasadzie pochodnią z napisem 50 лет symbolizującym 50 lat ZSRR (1922 - 1972). Widoczny pomiędzy budynkami parterowy pawilon to biblioteka pracownicza, w głębi stołówka nr 5 „Drużba” („Przyjaźń”).

Prypeć. Ulica Przyjaźni Narodów. Dwukondygnacyjny budynek pomiędzy blokami to fragment przedszkola nr 2 „Iwuszka”.

Prypeć. Przedszkole nr 2 „Iwuszka”.

Prypeć. Przedszkole nr 2 „Iwuszka”.

Prypeć. Przedszkole nr 2 „Iwuszka”.

Prypeć. Południowe skrzydło szkoły średniej nr 1.

Prypeć. Skrzyżowanie u zbiegu ulic: Przyjaźni Narodów, A. Ogniowa, Nadbrzeżnej i I. Kurczatowa. Po lewej bloki mieszkalne nr 13 i 11. Po prawej budynek szkoły średniej nr 1.  W końcu lat 70-tych zostaną wybudowane tu cztery dziewięciokondygnacyjne punktowce mieszkalne.

Ul. I. Kurczatowa.Budynek pośrodku to KBO (Kombinat Bytowogo Obsłużywanija) czyli kombinat usług konsumpcyjnych. Znajdował się tu m. in. punkt usług fryzjerskich oraz apteka.

Jednym z miejsc wypoczynku mieszkańców Prypeci był tzw. obszar piaszczystego płaskowyżu. Był to obszar w północno-wschodniej części miasta przeznaczony pod jego dalszą zabudowę. Z uwagi na położenie nad Zalewem Janowskim wykorzystywany w celach rekreacyjnych. Po prawej port rzeczny „Prypeć”. W tle zabudowania Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego nr 126.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum Ludmyły Metelowej i zostały udostępnione za jej pisemną zgodą na potrzeby tej publikacji.