Czarnobyl po ćwierćwieczu - wykład dr Marka Rabińskiego

Wykład dr Marka Rabińskiego na temat katastrofy jądrowej w Czarnobylu zorganizowany w ramach XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. Wydział Fizyki UW, 27 września 2012.

Cz. I  Bezpośrednią przyczyną wybuchu wodoru w reaktorze, a następnie pożaru były próby przeprowadzenia eksperymentu. W pierwszej części wykładu dr Marek Rabiński szczegółowo omawia genezę awarii reaktora oraz przedstawia akcję gaśniczą i organizację likwidacji skutków awarii.

Cz. II  Przy likwidacji awarii pracowało ok. 300 000 osób. Od 4 maja 1986 roku ze strefy o promieniu 30 kilometrów ewakuowano 116 000 mieszkańców okolicy, w tym całe miasto Prypeć (dziś kwestionuje się decyzję ewakuacji). Trzydziestokilometrową „strefę o najwyższym poziomie skażenia” zamieszkują dziś głównie zwierzęta(w tym wilki, żubry i niedźwiedzie), a samo miasto Prypeć stanowi atrakcję turystyczną. Dr Marek Rabiński przedstawia szereg mitów narosłych wokół Czarnobyla, głównie nieprawdziwych doniesień na temat wpływu promieniowania na zdrowie, a także prognozuje przyszłość strefy, będącej źródłem pokaźnych dochodów byłych pracowników elektrowni i poszkodowanych mieszkańców.