Czarnobyl - relacja świadka

Z okazji Europejskiego Tygodnia Akcji "Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy" w najbliższy wtorek 23 kwietnia o godz. 12.00 w auli Collegium sub Horologio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Nikołajewiczem- Diaczenko -- jednym z likwidatorów skutków katastrofy nuklearnej w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Spotkanie poprzedzi projekcja filmu dokumentalnego reżysera i dziennikarza Alaina de Halleux'a pt.„Czarnobyl --Forever" . Współorganizatorem spotkania jest Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu. Aleksander Nikołajewicz- Diaczenko od 17 lutego 1987 do 11 maja pracował w tzw. "zonie" - przy likwidacji skutków awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu, wskutek czego otrzymał dawkę promieniowania 21,61 rentgena. W roku 1990 r. zwolniony z pracy ze względu na stan zdrowia - otrzymał grupę inwalidzką. Od 1990 r. stoi na czele organizacji publicznej -- Łozowskie stowarzyszenie „Związek Czarnobyl". Dekretem prezydenta Ukrainy został odznaczony orderem „Za odwagę" III stopnia. Prowadził m.in. dezaktywację pomieszczeń maszynowni, demontaż urządzeń, pracował na poziomie 12,7 (przyległym do 4 bloku energetycznego). Ponieważ posiada specjalność wojskową - „saper-zwiadowca" 3 klasy (specjalista wojsk inżynieryjno-saperskich) pracował z NRS (niewybuchowym środkiem niszczącym). Przygotowywał drogę kolejową, oczyszczał drogi dojazdowe do 4 bloku energetycznego, pracował na poziomie -3 (minus trzy), usuwał odpady budowlane, gruz, beton, a także ciecze z piwnic.