Zadymienie w bloku nr III

Według informacji wydziału bezpieczeństwa radiologicznego PPS Czarnobylska Elektrownia Jądrowa, 13 czerwca 2017 roku o godzinie 14:55 odnotowano znaczne zadymienie w pomieszczeniach nr 513/1 oraz 509/1 na poziomie 19.5 bloku energetycznego nr III.

r43534545r43534545

Zadymienie zostało usunięte przez Zakładową Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2. Najprawdopodobniej przyczyną zadymienia było palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym przez nieustalone osoby. W najbliższych dniach zostanie wszczęte wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie a wobec osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje. Zaistniała sytuacja nie wpłynęła negatywnie na stan poziomu promieniowania w bloku jak i w całym obiekcie.

Źródło: chnpp.gov.ua