• A. Podniesiński - Ostatnie spojrzenie na elektrownie w Czarnobylu.

  Reportaż TVN24 o stanie obecnym i przyszłości Strefy Zamkniętej, a także budowie Arki. Reportaż z udziałem Arkadiusza Podniesińskiego twórcy serii Alone in the Zone. 

 • Brak funduszy na zakończenie budowy Arki

  Aby zakończyć zgodnie z planem budowę nowego sarkofagu tzw. Arki potrzeba dodatkowo ponad 615 mln euro, to znacznie więcej niż planowano - informują niemieckie media. Tymczasem obecny sarkofag zaczyna już nie spełniać swojej funkcji z uwagi na liczne uszkodzenia. Mówi się nawet o ryzyku zagrożenia radioaktywnego.

 • Ćwiczenia szybkiego reagowania na terenie CEJ

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w związku z demontażem komina wentylacyjnego W-2, w ostatnich dniach przeprowadzono ćwiczenia szybkiego reagowania służb ratowniczych w przypadku zawalenia się części komina na sarkofag i jego poważnego uszkodzenia, co mogłoby wiązać się z możliwością częściowego skażenia terenu w pobliżu elektrowni.

 • Demontaż komina w Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu

  Zgodnie z planem 31 października 2013 roku rozpoczął się kolejny etap budowy nowego schronienia nad sarkofagiem skrywającym reaktor nr 4, tzw. 'Arki'. Etap ten przewiduje usunięcie istniejącego komina wentylacyjnego W-2 bloków 3 i 4, który stał się wraz z sarkofagiem symbolem Katastrofy w Czarnobylu. Usunięcie komina jest koniecznym warunkiem do tego aby możliwe było zakrycie całego bloku Arką. Planowany termin zakończenia prac demontażowych 10 grudnia 2013.

 • Dyrektor CEJ oskarżony o wielomilionowe defraudacje

  15 czerwca dyrektor generalny Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Igor Gramotkin decyzją perczerskiego sądu okręgowego w Kijowie został postawiony w stan oskarżenia w sprawie defraudacji blisko 17,9 mln hrywien (ok. 2,9 mln zł) środków międzynarodowych. 

 • Inspekcja sarkofagu w Czarnobylu od środka

  Film dokumentujący pracę pracowników Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej dokonującej inspekcji pod sarkofagiem osłaniającym zniszczony w 1986 roku IV blok energetyczny. Film zawiera napisy w języku polskim, jednak mają one sporo braków ze względu na niewyraźny dźwięk w niektórych miejscach.

 • Ogłoszono datę kolejnego etapu w budowie Arki

  14 listopada tego roku rozpocznie się kolejny kluczowy etap w budowie Nowej Bezpiecznej Powłoki tzw. Arki, który umożliwi nasunięcie jej na obecną konstrukcję.

 • Wizyta ministra finansów Ukrainy

  14 maja 2017 roku Czarnobylską Elektrownię Jądrową z roboczą wizytą odwiedził minister finansów Ukrainy Ołeksandr Danyluk.

 • Zadymienie w bloku nr III

  Według informacji wydziału bezpieczeństwa radiologicznego PPS Czarnobylska Elektrownia Jądrowa, 13 czerwca 2017 roku o godzinie 14:55 odnotowano znaczne zadymienie w pomieszczeniach nr 513/1 oraz 509/1 na poziomie 19.5 bloku energetycznego nr III.