• Aby zakończyć zgodnie z planem budowę nowego sarkofagu tzw. Arki potrzeba dodatkowo ponad 615 mln euro, to znacznie więcej niż planowano - informują niemieckie media. Tymczasem obecny sarkofag zaczyna już nie spełniać swojej funkcji z uwagi na liczne uszkodzenia. Mówi się nawet o ryzyku zagrożenia radioaktywnego.

  • Wizualizacja budowy nowego sarkofagu tzw. "Arki".

  • Zgodnie z planem 31 października 2013 roku rozpoczął się kolejny etap budowy nowego schronienia nad sarkofagiem skrywającym reaktor nr 4, tzw. 'Arki'. Etap ten przewiduje usunięcie istniejącego komina wentylacyjnego W-2 bloków 3 i 4, który stał się wraz z sarkofagiem symbolem Katastrofy w Czarnobylu. Usunięcie komina jest koniecznym warunkiem do tego aby możliwe było zakrycie całego bloku Arką. Planowany termin zakończenia prac demontażowych 10 grudnia 2013.

  • Najnowsze dane opublikowane przez EBOR (Europejski Bank Budowy i  Rozwoju) sugerują aby kraje członkowskie pokryły deficyt jaki powstał w trakcie budowy nowego sarkofagu - Arki, kwotą 350 mln euro.

  • Niemcy planują przeznaczyć dodatkowe 18 mln euro na budowę nowego sarkofagu nad zniszczonym reaktorem w elektrowni atomowej w Czarnobylu - donosi niemiecka agencja prasowa dpa, w odniesieniu do projektu budżetu niemieckiego Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych.

  • 14 listopada tego roku rozpocznie się kolejny kluczowy etap w budowie Nowej Bezpiecznej Powłoki tzw. Arki, który umożliwi nasunięcie jej na obecną konstrukcję.